Tasarım Görünümü Yöntemini Kullanarak Tablo Oluşturma(ACCESS DERS8)

Yeni Tablo penceresinden Tasarım Görünümü seçilip Tamam Düğmesi tıklandığında aşağıdaki Tablo Tasarım penceresi boş olarak ekrana gelecektir.

Tablo Görünüm penceresi 4 bölümden oluşmaktadır.

 

a)      Alan Adı

b)      Veri Tipi

c)       Açıklama

d)      Alan Özellikleri

 

a) Alan Adı : Tablolarda yer alan kayıtlar genellikle birbirinden farklı türde veriler içerir. Bu verilerin birbirinden farklı alanlarda ve farklı alan adları ile saklanması gerekir.

 

Yeni bir tablo oluşturulduğunda ; işe alan adları ile başlanır. Alan adları ; içerecekleri veriyi açıklayıcı biçimde verilirlerse daha ilerideki çalışmalarda kullanımları daha kolay olur. Bir alan adı maksimum 64 karakter içerebilir. Alan adlarında [ ] ! ‘ . gibi özel karakterler kullanılmaz. Bunun dışında başta olmamak kaydıyla boşluk karakteri ve Türkçe karakterlerin kullanılmasının herhangi bir sakıncası yoktur. Aynı alan adına sahip iki alan olamaz.

 

b) Veri Tipi : Alan adı verildikten sonra o alanda tutulacak veri tipinin belirlenmesi gerekir. Veri tipleri ve açıklamaları aşağıda gösterilmiştir.

 

            Metin : Alfa nümerik bilgi tipleridir. Bu tip alanlara sayısal veri girildiği zaman metin olarak dikkate alınırlar ve matematiksel işlemlere tabi tutulmazlar. Alanın kabul edeceği maksimum karakter sayısı 255 değerini aşmayacak şekilde kullanıcı tarafından belirlenir. Her karakter için sabit disk ortamından 1 byte kullanılır.

            Not : Uzunluğu önceden belirlenmeyen (hatırlatma notu ,adres,açıklama gibi)

Veriler için kullanılır. Yine alfa nümerik veri girişini kabul eder. Ancak metin tipi alana göre avantajlı görünse de bu tür alanlar üzerinden tablolar arası ilişki kurulamaz ve bu alanlar indekslenemez. Bu tip alanlara en çok 64000 karakterlik veri girilebilir. Her karakter için sabit disk ortamından 1 byte kullanılır.

            Sayı : Tam ve/veya ondalıklı sayıların girişi için kullanılırlar. Bu tip alanlara veri girişi yapılan sayısal veriler üzerinden matematiksel işlemler yapılabilir.

            Tarih/Saat : Tarih ve saat olarak girilecek veri tipidir. Disk üzerinde 8 byte kullanılır.

            Para Birimi : Para birimi ile ilgili sayısal veriler için kullanılır. Bu tip alana girilen sayısal verilere matematiksel işlemler uygulanabilir ancak bu sayısal veriler tam sayı kısmı en fazla 15 basamak , ondalık kısmı da en fazla 4 basamak olabilir. Disk üzerinde 8 byte yer kaplar.

            Otomatik Sayı : Her kayıt girişi işleminde kendi kendine istenirse birer birer , istenirse rasgele sayılar üretebilen bir veri tipidir. Ancak her zaman Otomatik Sayı alan kayıt sayısını göstermez. Çünkü bir kayıt girişi iptal edildiğinde sayaç artmış olur veya bir kayıt silindiğinde sayaç değerleri otomatik olarak tekrar düzenlemez. Otomatik Sayı alana kullanıcı müdahale edemez , bu alandaki değerleri değiştiremez. Bu nedenle bu tipte alanlar kayıt sayısından büyük değerler içerebilir. Ayrıca tablo içerisinde birden fazla sayıda Otomatik Sayı alanı bulunamaz , Access buna izin vermez. Disk üzerinde 4 byte kullanılır.

            Evet/Hayır :  Sadece ikili cevap durumlarında kullanılabilecek bir veri tipidir. (kadın/erkek , ithal/yerli , kapalı/açık gibi) Disk üzerinde 1 byte kullanılır.

            OLE Nesnesi : Bu alana OLE teknolojisini destekleyen uygulamalardan herhangi bir nesne (resim , grafik vs.) yerleştirilebilir. Bu nesneler en fazla 2 Gigabyte ölçüsünde olabilir. Nesnenin büyüklüğü disk üzerinde kaplanacak alanı belirler. Bu tip alanlara indeksleme işlemi uygulanamaz.

            Arama Sihirbazı : Bu alandaki veriler başka tablodan alınabilir veya alana girilmesi gereken bilgiler daha önceden sihirbaz yardımıyla belirlenebilir.

 

c) Açıklama : Alan hakkında bilgi vermek için kullanılır. Bu tablodan oluşturulmuş form üzerinden veri girişi yapılırken , hangi alan üzerinde bulunuyorsa o alan için açıklama notu durum çubuğu üzerinde yazılacaktır. Doldurulması zorunlu değildir.

 

d) Alan Özellikleri : Alan Özellikleri kullanarak verilerin görünüşleri kontrol edilebilir yanlış veri girişleri önlenebilir , varsayılan değerler belirlenebilir , arama ve sıralama işlemlerinin hızlandıracak düzenlemeler yapılabilir.

Aşağıdaki tabloda Alan Özellikleri (Field Properties) açıklamaları  yeralmaktadır.

Alan Özellikleri

Açıklama

Alan Boyutu

Text alanın boyutunu belirler ya da Number ve Auto Number tipi veriler için izin verilen
değer aralığını belirler.

Biçim

Girilen verilerin görünümünü belirler. Veri girişinde kullanıcıya kısıtlama getirmez

Ondalık Basamaklar

Sayısal alanlarda ondalık hane sayısını belirler.

Giriş Maskesi

Buraya girilen kalıba uygun veri girilip girilmediğini denetler, girilen veriyi bu kalıba uygun
şekilde görüntüler. Veri girişinde kullanıcıyı yönlendirmek için kullanılır,

Resim Yazısı

Tablo – Veritabanı görünümü (Table – Datasheet View), Formlar ve Raporlar da verilerin başlıklarını (Label) belirler. Resim Yazısı verilmemiş alanlarda otomatik olarak Alan Adı’nı kullanılır.

Varsayılan Değer

Tabloya yeni bir kayıt eklediğinizde varsayılan değeri belirtilen alanda göruntüler

Geçerlilik Kuralı

Burada verilen şarta uygun verilerin girilmesini sağlar. Kullanıcıyı veri girişinde limitler
 çerçevesinde sınırlar.

Geçerlilik Metni

Kullanıcının Geçerlilik Kuralı sınırlamasına uymadığı durumlarda görüntülenecek hata
 mesajını belirler.

Gerekli

Alana veri girişinin zorunlu olup olmadığını belirler. Evet cevabı verilmiş ise kullanıcı veri
 girişi yapmadan geçemez.

Sıfır Uzunluk İzni

Metin-Not alanın boş geçilip geçilemeyeceğini  belirler.

Sıralı

Yes cevabı verilen alan üzerinden yapılan arama ve sıralama işlemlerim hızlandırır.

Denetimi Görüntüle

Sayı, Metin ve Evet/Hayır  veri tiplerinin form ve rapor kontrollerinde nasıl
görüntüleneceğini belirler.

 

 

 

Tasarım Görünümü Yöntemini Kullanarak Tablo Oluşturma(ACCESS DERS8)” üzerine bir yorum

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s