MS ACCESS’İN ÇALIŞTIRILMASI(ACCESS DERS3)

MS Access Başlat-Programlar-MS Access  tıklanarak çalıştırılır. Access’i ilk çalıştırdıgımızda aşagıdaki  Access penceresi ile birlikte aşağıdaki pencere açılır.                       

Bu penceredeki Boş Veritabanı seçersek yeni bir veri tabanı oluşturabiliriz. Veritabanı

Sihirbazı seçersek veri tabanı sihirbazını çalıştırırız. Buradaki hazır olan veritabanlarından birini kullanabiliriz. Varolan Veritabanını Aç seçersek en son çalıştığımız dört veri tabanı dosyasını yada diğer bir veri tabanı dosyasını açabiliriz.

Yeni bir veritabanı olusturmak için Boş Veritabanı seçeneğini seçip Tamam butonunu tıklarsak aşağıdaki veritabanı dosyasına isim vermemizi isteyen pencere gelir.

 
 
 

 

 

Dosyaya isim verdikten sonra Tamam butonuna tıklarsak ise aşağıdaki Veritabanı penceresi  gelir.

MICROSOFT ACCESS NEDİR?(ACCESS DERS2)

Access , İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemi ile çalışan bir veri tabanı oluşturma programıdır. İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemi sisteminde bir veri tabanı dosyasında birden fazla tablo oluşturulabilir ve bu tablolar arasında birbirleriyle ilişki kurulabilir. Kurulan ilişkiler  sayesinde farklı tablolardaki veriler sanki aynı tablodaymış gibi kullanılabilir.

Microsoft Access bir İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemi uygulamasıdır. Bir veri tabanını oluşturmak ve kullanmak Access ile diğer veri tabanı uygulamalarına göre çok daha kolaydır. Bunun nedeni Access’in , Windows ortamının Grafiksel Kullanıcı Arabiriminin sağladığı avantajların tümünden yararlanma imkanı vermesidir. Grafiksel Kullanıcı Arabirimi , karmaşık komut dizilerini öğrenmeyi gerektirmeden , ekran üzerindeki nesneler ve simgeler yardımıyla , fare desteğinden de yararlanarak kullanıcının çalışmasına olanak verir. Örneğin , geleneksel veri tabanı uygulamalarında iki tablo arasında bağlantı kurmak için oldukça karmaşık komut dizileri yazmak gerekirken , Access’te bu iş basit bir fare hareketiyle gerçekleştirilebilir.

 

Microsoft Access ile kullanıcının kolaylıkla yapabileceği bazı işlemler şunlardır ;

 

·          Birbiriyle bağlantılı yada bağlantısız çok sayıda tablo ve/veya veri tabanı yaratılabilir.

·          Veri tabanlarını güncel tutabilmek için gereken işlemler , istenildiğinde kullanıcı tarafından tasarlanabilen formlar vasıtasıyla yapılabilir.

·          Değişik yöntemlerle istenilen verilere ulaşılabilir ve çıktılar ekran yada yazıcıya yönlendirilebilir.

·          Değişik biçim ve boyutlarda rapor ve etiket basımı gerçekleştirilebilir.

·          Veri tabanında bulunan sayısal veriler üzerinde matematiksel hesaplamalar yaptırılabilir ve sonuçlar istenildiğinde raporlanabilir veya veri tabanında saklanabilir.

·          Verilerin grafikler yardımıyla analizi yapılabilir ve raporlanabilir.

·          Kayıtlar üzerinde filtreleme ve sorgulama işlemleri yapılarak istenilen kayıtların görüntülenmesi ve işleme konulması sağlanabilir.

·          Excel , Word , Paradox , Dbase vb tabloları Access’te kullanılabilir yada Access tabloları bu uygulamalarda kullanmak üzere kaydedilebilir.

 

Devamı »

VERİ TABANI NEDİR?(ACCESS DERS1)

Basit bir ifadeyle veri tabanı kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler topluluğu olarak tanımlanabilir.

Geleneksel veri tabanları en küçük bilgi parçalarına kolayca ulaşabilmeyi mümkün kılan satır ve sütunlardan oluşmuş tablolar grubudur. Her sütun içinde barındırdığı verinin türünü belirleyen bir başlığa sahipken , satırlarda ise verinin kendisi yer alır. Veri tabanı terminolojisinde , sütunlar alan ve satırlar kayıt diye adlandırılır. Bu yapının tümüne birden tablo denir.