Alan Özelliklerinin İncelenmesi (ACCESS DERS9)

A. Alan Boyutu : 

1. Metin: Veri tipi text seçilmiş alalnları alan büyüklüğü o alan içerisinde en fazla kaç karakter saklanabileceğini belirler. Verilebilecek değerler 1 ile 255 arasında olmalıdır. Öğrneğin Alan Boyutu 15 olarak belirlendiyse o alana en fazla 15 karakter uzunlugunda soyadı girilebilir.

2. Sayı : Veri tipi sayı seçilmiş alanlarda alan büyüklüğü girilecek sayının hangi aralık içerisinde ve bu sayının ondalık hane taşıyıp taşımayacağını belirler. Aşağıdaki tablo Sayı veri tipi için alaln büyüklüklerini göstermektedir.

 

Alan Büyüklüğü

Girilecek sayı aralıkları

Ondalık Kısım

Büyüklük

Bayt

0’dan 255’e

Yok

1 byte

Tamsayı

-32,768’den 32,767’ye

Yok

2 byte

Uzun Tamsayı

-2,147,483,648’den 2,147,483,647’ye

Yok

4 byte

Tek

-3,4×10

38

den

3,4×10

38

e

7 hane

4 byte

Çift

-1,797×10

308

den

1,797×10

308

e

15 hane

8 byte

 

 

B. Biçim : Microsoft Access verileri çok farklı şekilde görüntüleyebilir. Öğneğin Sayı tipi verileri para simgeleri ile birlikte görüntüleyebilir. Format yalnızca görünümü değiştirir yani formatlı veriler tablolar içerisinde girildikleri şekilde saklanırlar.

1. Sayı Biçimi : Binlik ayraç içeren görünüm isteniyorsa Standard yada Yüzde formatlanndan birinin seçilmesi gerekir. Genel Sayı biçimi, girilen sayı için gerekli olduğu kadar ondalık hane görüntüler. Genel Sayı biçimi  dışında bir seçimde bulunulursa görüntülenmesi istenilen ondalık hane sayısı Ondalık basamakalar  bölümüne girilebilir. Eğer Ondalık Basamaklar, Otomatik olarak verildiyse Sabit seçiminde ondalık hane görüntülenmez, diğer tüm format seçimlerinde denetim masasındaki – bölgesel ayarlar dikkate  alınır.

 2. Tarih/Saat Formatları : Tarih/Saat biçimleri denetim masasındaki – bölgesel ayarlar da verilen ayarlar doğrultusunda aşağıdaki tabloda verildiği gibidir. (Tabloda İngilizce Windows ayarlan dikkate alınmıştır.)

 

Verilen Format

Tarih ve Saat Verilerinin Görüntülenmesi

Genel Tarih

1/31/95 4:30:00 PM (U.S)

31/01/95 16:30:00 (UK)

Uzun Tarih

Firiday,january 31,1995 (U.S)

31 January 1995 (U.K)

Orta Uzunluktaki Tarih

31-Jan-95

Kısa Tarih

1/31/95 (U.S)

31/01/95 (U.K)

Uzun Saat

4:30:00 PM

Orta Uzunluktaki Saat

16:30

Kısa Saat

16:30

3. Yes/No Formatlan : Yes/No formatlan True/False, On/Off olarak değiştirilebilir.

C. Giriş Maskesi : Giriş Maskesi veri girişi için kalıp hazırladığımız bölümdür. Microsoft Access girilen verilerin kalıba uygunluğunu denetler ve veri girişi tamamlandıktan sonra bu veriyi o kalıba uygun hale getirir. Giriş Maskesi kalıbını oluşturabilmek için Alan Özellikleri bölümünden Giriş Maskesi kutusunu tıkladıktan sonra Giriş Maskesi Sihirbazı kullanmak en kolay yoldur. Sık kullanılan kalıplar örneğin Telefon Numarası ya da tarih girişi gibi, Giriş Maskesi Sihirbazı içerisinde hazır bulunmaktadır.Vizard içerisinde bulunmayan bir diğer Giriş Maskesi oluşturmak istendiğinde aşağıda belirtilen kodlar kullanılabilir.

 

Mask Karakteri

Kullanım Alanı

 

0

Sayı (Veri girişi zorunlu)

 

9

Sayı (Veri girişi zorunlu değil)

 

#

Sayı,+ ya da – işaretleri veya boşluk karakteri (Veri girişi zorunlu değil

 

L

Harf (Veri girişi zorunlu)

 

?

Harf (Veri girişi zorunlu değil)

 

A

Alfanumerik (Veri girişi zorunlu)

 

a

Alfanumerik (Veri girişi zorunlu değil)

 

&

Herhangi bir karakter (Veri girişi zorunlu)

 

C

Herhangi bir karakter (Veri girişi zorunlu değil)

 

.;:;-/

Ondalık ayıraç, binlik ayraç,Tarih ve saat ayraçları(Kontrol panel ayarına göre)

 

Sağında bulunan karakterleri küçük harfe dönüştür

 

Sağında bulunan karakterleri büyük harfe dönüştür

 

!

Mask içerisinde herhangi bir yerde kullanıldığında veri girişinin sağdan sola doğru yapılmasını sağlar

 

/

Yukarıda geçen karakterlerden herhangi biri özel anlamının dışında bir sabit olarak  maske
 içerisinde kullanılacaksa \ karakterinin sağına yazılır.

 
 

Giriş Maskesi içerisinde yer alan yukarıda belirtilen kodlar dışındaki tüm karakterler olduğu gibi görüntülenir. Aşağıdaki tabloda  bazı giriş maskesi örnekleri vardır.

Giriş Maskesi

Örnek Veriler

(000) 000-0000

(212) 234-5392

(999) 000-0000!

(206) 555-0248

( ) 555-0248

(000) AAA-AAAA

(206) 555-TELE

000-0000a999

555-7000X201555-2048

000-00-0000

539-88-5678

#999

-20

2000

>L???L?000L0

AHMET287K2

KİRAZ987A1

>00 LL? 009

34 AK 124

>L<????????????

Ahmet

Bekir Ceylan

ISBN 0-&&&&&&&&&-0

ISBN 1-555-87690-7

ISBN 6-234-53-92-6

D. Varsayılan Değer : Eğer tabloda bulunan bir alana sık olarak aynı değerin girilmesi gerekiyorsa bu değerin her yeni kayıt eklendiğinde otomatik olarak oluşması için Varsayılan Değer bölümü kullanılır. Genel olarak Varsayılan Değer seçeneği sabit sayı yada metinler için kullanılır. Bununla birlikte Varsayılan Değer içerisine ifade girilebilir. Örneğin =Date() ifadesi girildiğinde günün tarihini otomatik olarak getirebilir.

E. Geçerlilik Kuralı ve Geçerlilik Metni : Veri girişleri belirli şartlar konularak sınırlandırılmak istendiğinde Geçerlilik Kuralı Bölümü kullanılır. Gerçekte Access geçerlilik kuralı sayılabilecek bazı şartları kendisi koyar. Örneğin veri tipi sayı olan bir alana metin girilmesini engeller. Daha özel şartlar konulmak istendiğinde Geçerilik Kuralı ve bu şarlarla uyuşmayan veri girişlerinde görüntülenmesi istenen hata mesajıda Geçerlilik Metni kulanılarak belirtilir. 

Geçerlilik Kuralı bölümü bir ifade verilerek taımlanır. Örneğin sayısal bir alana sıfır yada daha büyük bir sayı girilmesi şartı verilmek istendiğinde >=0 veya metin tipi bir alana “ankara”,”istanbul”,”izmir” dışında bir veri girilmemesi isteniyorsa “ankara” or ”istanbul” or ”izmir” ifadeleri kullanılabilir.

Aşağıdaki tablo örnek Geçerlilik Kuralı ve Geçerlilik Metni içermektedir.

Geçerlilik Kuralı

Geçerlilik Testi

<>0

Sıfır Değeri Giremezsiniz

0 OR >100

Sıfır yada 100’den büyük değer giriniz

Like “K???”

Girilen değer K harfi ile başlamalı ve toplam 4 karakteri geçmemeli

<#1/1/95#

1995 ten önceki bir tarihi girebilirsiniz

Between #1/1/94# and #31/12/94#

Tarih 1994 yılına ait olmalı

F. Sıralı : Belirli bir alan üzerinden sıkça arama ve sıralama işlemleri yapılması düşünülüyorsa, bu alana indeks (Indexeü) vererek işlemler hızlandırılabilir. Sıralama  işlemi, veri araması ve sıralaması yaparken hız kazandırmak için kullanılır. İki tür Sıralama yöntemi mevcuttur.

1. Tek Alanlı Sıralama:Tabloda bulunan bir alana indeks vermek için bu alanın Field Properties bölümünden Indexed kısmında aşağıdakilerden biri seçilebilir

Sıralı

Anlamı

Hayır

Bu alan içerisinde sıralama oluşturma

Evet (Yineleme var)

Sıralama oluşturur (Aynı değeri taşıyan kayıtlar girilebilir)

Evet (Yineleme yok)

Sıralama oluşturur (Aynı değeri taşıyan kayıtlar girilemez)

2. Çok Alanlı İndeksleme:Eğer sıralama işleminin birden fazla alan üzerinde uygulanılması istenirse. Çok alanlı indeksler (Multıple Field Inde.ves) yöntemi kullanılır. Böyle bir özelliği uygulayabilmek için Tablo Tasarımı penceresindeyken Görünüm menüsünden Dzinler seçeneğinin seçilmesi gerekir. Çok alanlı İndeksleme yapmak için, çok alanlı sıralamaya katılmak istenilen alan adları Alan Adı bölümünde bulunan Combo Box ( Açılır-kapanır liste kutusu ) yardımıyla seçilebilir. Bu alanların hepsinin bir grup altında toplanabilmesi için Dizin Adı bölümünde sadece ilk alan hizasına bir indeks adı verilmesi gerekir. Bu grupta olan ve hemen altında sıralanan diğer alanların Index Name bölümleri boş bırakılır. Böylece çok alanlı indeks oluşturulmuş olur.

 

Dizin penceresi tek alanlı indeks uygulayabilmek için de bir alternatiftir. Burada her alan için dizin özellikleri bölümü bulunur Bu bölüm içerisinde bulunan Birinci satırı ilgili alanırr Birincil Endeks (aşağıda anlatılacaktır) olup olmayacağını belirler. Bu bölüm bir.veya birden fazla alana Birincil İndeks tanımlaması yapmak için de bir alternatiftir. Benzersiz komutu ise bu alan üzerinde veri girişi yapılırken tekrarlanan veri olup olmayacağını belirler.

Boşları yoksay ise veri girişi yapılmadan bu alandan geçilip geçilmeyeceğini belirler. Sıralama Düzeni bölümünde ise ilgili alan için sıralamanın Artan (Ascending) veya Azalan (Descending) olacağı belirlenir

Primary Key (Birincil İndeks) Tanımlaması :

İlişkisel Veritabanlannda her tabloya bir birincil indeks tanımlaması yapmakta fayda vardır. Bir alan üzerine birincil indeks tanımlaması uygulamak isteniyorsa fare yardımıyla o alanı işaretledikten sonra araç çubuğu üzerinde Set Primary Key düğmesini (üzerinde anahtar resmi olan) veya Edit menüsünden Set Primary Key seçeneğini tıklamak yeterlidir. Eğer birden fazla alana bu tanımlama yapılmak isteniyorsa önce bu alanları klavyeden Ctrl tuşuna basılı iken seçip aynı işlemler tekrarlanır. Eğer bir alana birincil indeks (Primary Key) tanımlaması yapılmış ise bu alan otomatik olarak indekslenmiş ve No Duplicate durumuna getirilmiş olur. Eğer bir tablodaki her hangi bir alan için birincil indeks tanımlaması yapılmamış ise, bu tabloyu kaydetmek istediğimizde böyle bir tanımlamanın henüz yapılmamış olduğunu ve yapmak isteyip istemediğimizi soran bir diyalog penceresi ile karşılaşılır. “No” cevabı seçilirse, birincil indeks tanımlama işlemi yapılmadan devam eder. Eğer “Yes” cevabı verilirse, bu durumda öncelikle bu tablo içerisinde bir Auto Number alan aranır. Eğer bu tablo içerisinde Auto Number alan bulunuyorsa bu alan birincil indeks olarak tanımlanır. Tablo içerisinde hiç Auto Number alan bulunmuyor ise bu durumda Access kendisi “İD” isimli bir Auto Number alan oluşturarak, bu alana birincil indeks tanımlaması yapar.