Fonksiyon Kavramı(Javascript Dersleri6)

Fonksiyon Kavramı

Çoğu zaman Javascript kodunuzda bir işlemin birden fazla yapılması gerekebilir. Hatta kimi zaman Javascript’e bir işlem yaptırmadan önce başka bir işlemi yaptırmak istenebilir.

İşte bu tür tekrarlanan işin yapılması için gerekli işlem ve komut gruplarına Fonksiyon adı verilir. Fonksiyonlar genelde , filanca isimli gruptaki işlemleri yap oradan bir değer al bunu filanca isimli gruba götür gibi işlemler için kullanılır. Bu tür komut sistemleri Javascript’te en çok kullanılan komut türlerindendir. Fonksiyonun yazım kuralları şu şekildedir:

function fonksiyon_ismi (parametre1 , parametre2 , …. )
{ yapılması istenen işlemler }

5.1. Fonksiyona Değer Gönderme ve Değer Alma

Bir fonksiyonun Javascript içerisindeki ilk önemli görevi diğer fonksiyonlardan veya herhangi bir yerden bir değer alıp onu kendi içerisinde işletip sonra istenilen fonksiyona veya yere göndermektir.

Mesela herhangi bir muhasebe işleminin yapılıp bize geri gönderilmesini istediğimiz düşünelim. Genel yapı olarak kodumuz şu şekilde olacaktır.

Veri1 ve Veri2’nin işleme konulacağı fonksiyonların tanımlanması
Veri1’in alınması
Veri2’in alınması
Veri1’in fonksiyona gönderilmesi
Veri2’nin fonksiyona gönderilmesi
Alınan verilerin ekrana yazdırılması

Şimdi bu genel kodu Javascript’te nasıl yapacağımızı görelim :

<html>
<head>
<script language=”JavaScript”>
<!– //eski sürüm tarayıcılardan kodu gizleyelim
function veri1(ilkveri)
{ var ilktoplam = (ilkveri * 30 )/100 ;
return ilktoplam ; }
function veri2 (ikinciveri)
{ var ikincitoplam = (ikinciveri * 45 )/100;
return ikincitoplam; }
— >
</script>
</head>
<body>
<script language=”JavaScript”>
<!–
var data1 = prompt (“Birinci miktarı giriniz” ,”rakam gir”);
var data2 = prompt (“İkinci miktarı giriniz” , “rakam gir”);
document.write (“İlk işleminizin sonucu = ” , veri1(data1) );
document.write (“İkinci işlemin sonucu = ” , veri2(data2) );
— >
</script>
</body>
</html>

Burada yaptıklarımızı inceleyim.

İlk satırların function tanımlama olduğunu görüyorsunuz. Burada veri1 , veri2 adlı iki tane fonksiyonu tanımladık. Diğer satırlarda prompt komutu ile klavyeden bilgi girişi sağladık. Daha sonra bu verileri fonksiyonlara göndererek istediğimiz işlemi yaptırdık ve daha sonrada bunu return yöntemiyle geri aldık. Bu kısma kadar yaptığımız fonksiyona bir değer göndermekti.

Yeniden bir bakış.veri1(data1) komutuyla prompt yoluyla aldığımız data1 değişkenini veri1 adlı fonksiyona gönderdik. Yani function veri1(ilkveri) şeklindeki fonksiyona biz data1 değişkenin gönderdik. Fonksiyon bu değeri yani data1 değişkenin aldığında otomatik olarak ilkveri değişkenine atadı. Böylelikle ilkveri=data1 oldu. Daha sonra istenilen işlemler yapıldı. Ve ardından return ilktoplam değeri geri gönderildi. Bu değer daha sonra ekrana yazdırıldı. Diğer veri2 adlı değişken için de aynı tür bir işlem söz konusudur

Döngü Yapısı(Javascript Dersleri5)

Döngü Yapısı

Javascript’te diğer programlama dillerinde olduğu gibi istediğiniz işlemi 2 veya daha fazla kez yaptırmak için belli program kodları mevcuttur. Bu diğer dillere çok benzer olan for döngü komutudur. Bu komutun yaptığı işlem , istenilen fonksiyon veya fonksiyon parçalarını istenilen değerde tekrar etmektir. Şimdi ayrıntılara geçelim.

for ( değişken_başlangıç_değerler1 , değişken_başlangıç_değeri2 ; döngü sayısı ; değişecek_değişken_adı_ve_türü )
{ yapılması istenen işlemler }

Burada parantezler içerisinde verilen değişken_başlangıç_değerler kısmı ve değişecek_değişken_adı_ve_türü kısmını yazmanız gerekmez. Döngü içerisinde kullanılan değişken daha sonra da istenilen şekilde arttırılabilir veya azaltılabilir. Yapı gözünüzü korkutmasın hemen bir örnekle daha iyi anlayalım

for (a=0 , b=0 ; c<=3 ; c++)
{ yapılması istenen işlemler }
for ifadesi için kısa yazılım :
var a,b=0;
for (;c<=3;c++)
{ yapılması istenen işlemler }

Şimdi bunu tam bir örnekle daha da pekiştirelim.

Varsalım ki elimizde bir çarpım tablosu yapmak istiyoruz. Buna göre 5 sayısı için 1’den 10’a kadar sayıları bir tablo içerisinde vereceğiz. Şimdi bu durumda for döngüsüz 10 adet tablo yazmamız gerekecekti fakat biz for döngüsü ile işlemi 1 satıra indirgeyeceğiz.

<html>
<head>
<title>for döngüsü</title>
</head>
<body>
<script language=”JavaScript”>
<!– //eski sürüm tarayıcılardan kodumuzu saklayalım
var cevap=0;
for ( sayi=0 ; sayi<=10 ; sayi++)
{
sayi–;
var cevap = 5 * sayi ;
document.write( “5 * ” , sayi , ” =” , cevap ,”<br>”)
}
//saklamayı bitir–>
</script>
</body>
</html>

Burada gördüğünüz gibi işlem tek bir satıra indirgendi.

Şimdi de for döngüsünün yapmak istediğimiz işlemlerde yetersiz kaldığı durumlarda kullanabileceğimiz yapıları görelim

4.1. Şartlı döngü yapısı while

Javascript kodu yazarken -programda bir önceki örnekte olduğu gibi- sayaç değişkeninin her değeri için istediğiniz işlemi yapmasını istemeyebilirsiniz. Bunun için while komutunu kullanırsınız ki bu Javascript’e “İstediğim işi şu şart sağlanıyorsa yap !” demiş olursunuz.

While döngüsünde for döngüsünden farklı olarak döngü içerisindeki değişkenlerin tanımlanması gerekir. Şimdi yazım kurallarına bir göz atalım

while ( döngü şartı ) { şart doğruysa yapılacak işlemler}
şart doğru değilse yapılacak işlemler

4.2. Do .. while yapısı

Do … while yapısı genel olarak bir döngünün yapısını eğer şart doğruysa tekrar et manasındadır. Yani do ile başlangıçta hiçbir koşul olmadan işlem yapılır. Daha sonra while şartı doğru ise tekrar do yapısında geri dönülür. Bunu bir örnek ile açıklamak gerekirse;

Örneğin bir ticari siteniz var. İnsanlar sizden gelip istedikleri ürünleri satın alıyorlar. Bir ürün için siparişlerini verdiler ve bizde bunun karşılığı olarak ücret + kargo + kdv miktarını hesapladık ve müşterimize dedik ki istediğiniz ürün şu fiyata şu gün elinizde olur. Bu hesaplamaların hepsini do yapısı ile yap dedik. Ve sonra sorduk daha başka ürünlerde almak istiyor musunuz ? İşte bu da while yapısı ile sorulur. Şayet cevap evet ise do yapısı tekrarlanır değilse do döngü yapısında çıkılır

Bu tür bir örnek yapalım;

Bizim kitap, cd ve kaset sattığımız varsayalım. Bizden de 2 kitap ve 3 cd aldığını varsayarsak;

var kitap=2000000; var cd=3000000; var kaset=1500000;
do {
var kitapistek =prompt (“Kaç tane kitap almak istiyorsunuz ?” , “lütfen rakam giriniz”);
var cdistek= prompt (“Kaç tane cd almak istiyorsunuz ?” , “lütfen rakam giriniz”);
var kasetistek= prompt (“Kaç tane kaset almak istiyorsunuz ?” , “lütfen rakam giriniz”);
var kitaptutar=kitapistek*2000000;
var cdtutar=cdistek*3000000;
var kasettutar=kasetistek*1500000;
var toplamtutar = kitaptutar+cdtutar+kasettutar;
document.write (kitapistek ,” tane kitap “, cdistek ,” tane cd ” , kasetistek , ” tane kaset siparişiniz alınmıştır “, “<br>”);
document.write (“<br>” , “Aldığınız ürünlerin toplam tutarı = ” ,toplamtutar);
var istek =prompt(“Başka ürünlerde satın almak istiyor musunuz ?”, “e veya h giriniz”); }
while (istek=”e”)
document.write (“<br>” ,”Bizden alışveriş yaptığınız için teşekkürler”)

 

4.3. Break ve Continue İfadeleri

While komutu ile şartı belirledikten sonra yapılan işlemin kesilmesi veya devam etmesi otomatik hale gelmektedir. For döngüsü içerisinde de bu tür bir olayı break ve contine ifadeleri ile gerçekleştiririz.

Javascript break ifadesini gördüğü anda döngü işlemini keser ve bir sonraki komut satırını işleme koyar. Continue ifadesinde ise döngü break ifadesindeki gibi kesilir fakat işleme konulan satır bir sonraki satır değildir. Continue’de döngü başına dönülür.

Bir örnek verelim;

for ()
{işlem1; işlem2; break; }

Burada işlem2 ile verilen kısımda örnek olarak bir sorgu yapılabilir. Sorgu doğru ise break ifadesine gelinir ve burada döngü kesilir.

for ()
{ işlem1; işlem2; continue;}

Burada yine işlem2 ile sorgu yapılırsa contine ifadesi ile döngünün devamı sürdürülür.

Önemli: Break ve Continue ifadeleri her komutu kesmek veya devam ettirmek için kullanılamaz. Mesela bir if (Eğer) ifadesi şart doğru değilse break ile kes denilemez. Sadece döngü içerisinde döngünün kesilmesi veya devam ettirilmesi için kullanılabilir

4.4. Switch-Case İfadesi

Bu ifade genel olarak menü kullanımında veya sorgu işlemlerinde işe yarar. Swicht ile ifade alınır case ifadesi ile işlemler sorgulanarak yapılır. Yazım kurallarına bir göz atalım.

switch (parametreler)
{ case “ifade1” :
case “ifade2” :
… }

Bir örnek verelim. Burada web sayfamızdaki herhangi bir işlemde çıkıp çıkmak isteyip istemediği soruluyor. Cevap evet ise işlem istenilen yönde yönlendiriliyor. Cevap hayır ise döngüden çıkılmaktadır. Burada kendimizi ziyaretçinin klavyesinde Caps Lock tuşuna basılı olup olmadığını önemsemiyoruz. Çünkü koşul ifademizi hem küçük harf hem de büyük harfe göre yazıyoruz

var sec;
sec = prompt (“Çıkmak istiyor musunuz ” ,”Evet için E veya e , Hayır için H veya h giriniz”)
switch (sec)
{ case “e” : case “E” :
document.write (“Tekrar hoşgeldiniz”)
//yapılması istenen işlemler
case “h”: case “H” :
document.write (“Bizi tercih ettiğiniz çin teşekkürler”)
break //Çıkılması istendiği için döngüyü kesmek için break komutunu kullanıyoruz.

Koşul Yapıları(Javascript Dersleri4)

Koşul Yapıları

Bu dersimizde Javascript’in en önemli özelliklerinden birine değineceğiz. Aslında bu konu sadece Javascript’in değil bilgisayarın da en önemli konusudur. Bilgisayarı bilgisayar yapan konu budur. Çünkü hiçbir bilgisayar kendi kafasına göre yorum yapamaz.

Bizim verdiğimiz belli kıstasları göz önünde bulundurarak seçim yapar o kadar. Şimdi konunun inceliklerine bir göz atalım

3.1. If (Eğer)

Javascript’te çoğu dilde olduğu gibi koşul yapısının kodu If (eğer) komutudur. Yazılım şekli ise şu şöyledir.

If (a==b)
//koşul doğru ise ilk satır işleme konulur
//koşul doğru değilse ilk satırın altındaki komut satırı işleme konulur.

Şimdi kodumuzu inceleyelim :

Koşul komutu yani if ile işleme başlıyoruz. Daha sonra karşılaştırılacak değişkenler veya başka nesneler parantez içerisinde sorgulanıyor. Dikkat ederseniz çift eşittir kullandık. Çünkü tek eşittir işareti değer atama işlemidir. Çift değişken ile koşul yapısı sağlanır. Eğer koşul doğruysa hemen altındaki satır işleme konulur. Eğer koşul yanlış ise ikinci satır işleme konulur. Yok ben koşul doğru ise 2 ve daha çok işlem yaptırmak istiyorsanız bunun cevabı yapılması istenen işlemlerin { } arasında yer almasıdır. Yani:

If (a==b)
{
// 1.işlem
//2. İşlem


}

Hatırlarsanız If koşul ifadesini 2. dersimizde tarayıcı yönlendirirken kullandık

3.2 If .. Else (Eğer … Değilse)

Bu bölümde ise If koşul ifademize Else komutunu ekleyerek koşul yapımızı güçlendiriyoruz. Şimdi bu ne demek. Hemen bir örnekle açıklayalım.

If ( a==b )
{
// şunları şunları yap
}
else
{
//değilse şunları yap}

Yani örnekten de anlaşıldığı gibi if koşulu ile a ile b nin eşitliği karşılaştırılıyor. Eğer doğruysa hemen altındaki kısım işleme konuluyor. Else ile yok değilse altındaki kısmı işleme koy diyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki bir öncekinden ne farkı var. Bu haliyle hiçbir farkı yok. Fakat şu örneğe bir bakalım.

If (a==b)
{
//şunları yap
}
if (a==c)
{
//şunları yap
}
else
{
//şunları yap
}

Şimdi bu kodda Javascript’e ne yapmasını söyledik. a değişkeni b değişkenine eşitse normal olarak alt satırı işleme koy. Eğer bu karşılaştırma yanlış ise altındaki işlemleri geçerek a’nın c’ye eşitliği kontrol edilecek. Bu da değilse (else) alt satırdaki işlemleri devreye koy.

Else yapısı genel olarak bir karşılaştırma sonucunda cevap yanlış ise diğer bütün durumlarda şu işi yap manasında kullanılır

Dersi tam bir Javascript örneği ile bitirelim:

<html>
<head>
<title>Koşul yapıları </title>
</head>
<body>
<script language=”JavaScript”>
<!– //eski sürüm tarayıcılardan kodumuzu saklayalım
var gun = prompt (“Bugün günlerden ne ?” ,”lütfen küçük harf kullanınız”);
if (gun==”pazar”)
{
document.write (“Bugün günlerden ” , gun , ” olduğuna göre hatfa sonundayız” ,”<br>”)
document.write (“<b>” , “İyi tatiller..” , “</b>”)
}
else
{
document.write (“Bugün günlerden pazar olmadığına göre tatil gününde değiliz !” ,”<br>”)
document.write (“İyi çalışmalar..”)
}
//saklamayı bitir–>
</script>
</body>
</html>

Ekrana Çıktı ve Klavyeden Bilgi Giriş(Javascript Dersleri3)

Ekrana Çıktı ve Klavyeden Bilgi Giriş

Bu dersimizde Html üzerinden klavye aracılığı ile ziyaretçiden bilgi almasını ve herhangi bir değişken vb. Türde yazıların html e nasıl yazdırılacağını göreceğiz.

2.1. Prompt ( )

Hemen başlayalım. Ziyaretçiden bilgi alma iki tür JavaScript komutuyla gerçekleşir. Birisi Prompt yani bizim burada bahsedeceğimiz komut. Diğeri ise Form yoluyla bilgi alınması. Form yoluyla alınan bilgiler formun Html üzerinde yer alması yüzünden Prompt komutu ile birbirinden ayrılır. Prompt komutu ile Html sayfasından hariç bir pencere açılır. Alınmak istenen bilgi ziyaretçiye bu yol ile sorulur ve hemen altındaki boşluk yardımıyla cevap alınır. Şimdi kodun nasıl kullanıldığına bir göz atalım.

prompt (“Sorulan soru” , “Cevap örneği”)

Bu komutun yorumlanışı şu şekildedir. Html üzerinde Html’den bağımsız bir pencere aç. (bu prompt komutu ile yapılır) İlk çift tırnak içerisinde olan kelime veya kelime grubu, pencerenin üst kısmında ve değiştirilemeyen kısımdır. Burada soru veya pencerenin niçin açıldığı ile ilgili bir açıklama verilir. İkinci çift tırnakta ise doldurulacak olan cevap satırının içinde seçili bir haldedir. Bu ise genel olarak cevap örneği olarak ziyaretçiye sunulur. Kullanılması zorunlu değildir. Kullanılmadığınızda undefined gibi tanımlanmamış uyarısı alınır.

prompt (“Tarayıcınızın türünü giriniz ?” ,”lütfen cevabı ie veya nn olarak veriniz”);

Şimdi kullanıcıdan nasıl bilgi alınacağını gördük fakat bu bilgiyi nasıl kullanabiliriz? Bu sorunun cevabı prompt komutunu var ile bir değişkene atmak suretiyle kullanabiliriz olacaktır.

Yani;

var tara=prompt (“Tarayıcınızın türünü giriniz ?” ,”lütfen cevabı ie veya nn olarak veriniz”);

Biz bu satır ile ne yapmış olduk ? Ziyaretçiden prompt komutu ile tarayıcısı sorduk ve bunu var değişken tanımlama komutuyla tara değişkenine atadık. Ziyaretçiden aldığımız bu bilgi sonucunda tara değişkeni ya ie yada nn değerini alacaktır. Biz daha sonraki satırlarda bu değişkeni belli bir koşul koyarak kullanabiliriz. Mesela daha önceki örneklerimizde olduğu gibi ie ise şu sayfayı aç nn ise şu sayfayı aç.

Bir öneri , bu tip tarayıcı tanıma yöntemi oldukça yanlış bir yöntemdir. Çünkü ziyaretçiden alınan bilgi ile bizim daha sonra kullandığımız koşul ifadeleri uyuşmayabilir. Bu yüzden kodumuz doğru çalışmaz 2.2. Write( )

Html dosyasına yazı yazdırma komutu ise write dır. Bu kodun yazım kurallarını inceleyecek olursak;

document.write (“görüntülenmek istenenler” , değişken_ismi );

Kodu inceleyelim. Javascript html üzerinde yazı yazmak istediğinde write komutunu tek başına kullanamaz. Bunun için document fonksiyoneli (yardımcısı manasında) ile birlikte kullanılır. document.write komutundan sonra parantez açılır. Daha sonra yazılmak istenen sıraya göre değişken ismi veya görüntülenmek istenenler yazılır. Değişkenler çift tırnak içerisinde yazılmazlar. Sadece görüntülenmek istenenler çift tırnak içerisinde yazılır.

Şimdi prompt komutu ile write komutunu birleştirerek bir kod hazırlayalım. Bu kodumuzda prompt aracılığıyla ziyaretçiye adını sorup ad değişkenine atıyoruz. Daha sonra bu değişkeni write komutu yardımıyla ziyaretçiye Merhaba diyoruz. Şimdi kodlara geçelim.  

Örnek:

<html>
<head>
<title>Prompt , write örneği </title>
</head>
<body><!– //Kodları eski tarayıcılardan gizliyoruz
var isim = prompt (“İsminizi Giriniz ” , “Küçük harf veya büyük harf kullanabilirsiniz” );
document.write (“Merhaba ” , isim , ” !” );
// Saklamayı bitir –>
</script>
</body>
</html>

 

 

Eski kodlarımıza göre bu kod biraz farklı değil mi ? Hemen göze çarpıyor ki Javascript kodumuz <head> etiketleri arasında değil. Daha öncede dediğimiz gibi uygulanması istenen sıraya bağlı olarak kod yerini aldı.

Biz aslında Html’de font kurallarını kullanarak yazı da yazdırabiliriz. Eğer hiçbir kural uygulamadığınız tarayıcının banko (default) değerleri kullanılır. Örneğin Merhaba dedikten sonra alınan ismin bir alt satırda görüntülenmesini istiyorsak bunu Javascript’e şu şekilde yaptırabiliriz.

document.write (“Merhaba” , “
” , isim)

Bu tür (yani <br> türünde) Html etiketlerinin tümünü Javascript’e yaptırabilirsiniz. Hatta ileride göreceksiniz ki Javascript zerinden Html yazmadan web sayfası yapılabilir. Aslında Html yazmıyor değiliz fakat bunu <body> etiketlerinde yani Html dökümanı içerisinde yapmıyoruz. Bunu için Javascript’e emir veriyoruz. Bu normal olarak kimi zaman hissedilir derecede olmasa bile sayfanın yavaş yüklenmesine neden olur. Bu yüzden web sayfası üzerinde yaptığınız işleme göre kodunuzu yazın