Alan Özelliklerinin İncelenmesi (ACCESS DERS9)

A. Alan Boyutu : 

1. Metin: Veri tipi text seçilmiş alalnları alan büyüklüğü o alan içerisinde en fazla kaç karakter saklanabileceğini belirler. Verilebilecek değerler 1 ile 255 arasında olmalıdır. Öğrneğin Alan Boyutu 15 olarak belirlendiyse o alana en fazla 15 karakter uzunlugunda soyadı girilebilir.

2. Sayı : Veri tipi sayı seçilmiş alanlarda alan büyüklüğü girilecek sayının hangi aralık içerisinde ve bu sayının ondalık hane taşıyıp taşımayacağını belirler. Aşağıdaki tablo Sayı veri tipi için alaln büyüklüklerini göstermektedir.

 

Alan Büyüklüğü

Girilecek sayı aralıkları

Ondalık Kısım

Büyüklük

Bayt

0’dan 255’e

Yok

1 byte

Tamsayı

-32,768’den 32,767’ye

Yok

2 byte

Uzun Tamsayı

-2,147,483,648’den 2,147,483,647’ye

Yok

4 byte

Tek

-3,4×10

38

den

3,4×10

38

e

7 hane

4 byte

Çift

-1,797×10

308

den

1,797×10

308

e

15 hane

8 byte

 

 

B. Biçim : Microsoft Access verileri çok farklı şekilde görüntüleyebilir. Öğneğin Sayı tipi verileri para simgeleri ile birlikte görüntüleyebilir. Format yalnızca görünümü değiştirir yani formatlı veriler tablolar içerisinde girildikleri şekilde saklanırlar.

1. Sayı Biçimi : Binlik ayraç içeren görünüm isteniyorsa Standard yada Yüzde formatlanndan birinin seçilmesi gerekir. Genel Sayı biçimi, girilen sayı için gerekli olduğu kadar ondalık hane görüntüler. Genel Sayı biçimi  dışında bir seçimde bulunulursa görüntülenmesi istenilen ondalık hane sayısı Ondalık basamakalar  bölümüne girilebilir. Eğer Ondalık Basamaklar, Otomatik olarak verildiyse Sabit seçiminde ondalık hane görüntülenmez, diğer tüm format seçimlerinde denetim masasındaki – bölgesel ayarlar dikkate  alınır.

 2. Tarih/Saat Formatları : Tarih/Saat biçimleri denetim masasındaki – bölgesel ayarlar da verilen ayarlar doğrultusunda aşağıdaki tabloda verildiği gibidir. (Tabloda İngilizce Windows ayarlan dikkate alınmıştır.)

 

Verilen Format

Tarih ve Saat Verilerinin Görüntülenmesi

Genel Tarih

1/31/95 4:30:00 PM (U.S)

31/01/95 16:30:00 (UK)

Uzun Tarih

Firiday,january 31,1995 (U.S)

31 January 1995 (U.K)

Orta Uzunluktaki Tarih

31-Jan-95

Kısa Tarih

1/31/95 (U.S)

31/01/95 (U.K)

Uzun Saat

4:30:00 PM

Orta Uzunluktaki Saat

16:30

Kısa Saat

16:30

3. Yes/No Formatlan : Yes/No formatlan True/False, On/Off olarak değiştirilebilir.

C. Giriş Maskesi : Giriş Maskesi veri girişi için kalıp hazırladığımız bölümdür. Microsoft Access girilen verilerin kalıba uygunluğunu denetler ve veri girişi tamamlandıktan sonra bu veriyi o kalıba uygun hale getirir. Giriş Maskesi kalıbını oluşturabilmek için Alan Özellikleri bölümünden Giriş Maskesi kutusunu tıkladıktan sonra Giriş Maskesi Sihirbazı kullanmak en kolay yoldur. Sık kullanılan kalıplar örneğin Telefon Numarası ya da tarih girişi gibi, Giriş Maskesi Sihirbazı içerisinde hazır bulunmaktadır.Vizard içerisinde bulunmayan bir diğer Giriş Maskesi oluşturmak istendiğinde aşağıda belirtilen kodlar kullanılabilir.

 

Mask Karakteri

Kullanım Alanı

 

0

Sayı (Veri girişi zorunlu)

 

9

Sayı (Veri girişi zorunlu değil)

 

#

Sayı,+ ya da – işaretleri veya boşluk karakteri (Veri girişi zorunlu değil

 

L

Harf (Veri girişi zorunlu)

 

?

Harf (Veri girişi zorunlu değil)

 

A

Alfanumerik (Veri girişi zorunlu)

 

a

Alfanumerik (Veri girişi zorunlu değil)

 

&

Herhangi bir karakter (Veri girişi zorunlu)

 

C

Herhangi bir karakter (Veri girişi zorunlu değil)

 

.;:;-/

Ondalık ayıraç, binlik ayraç,Tarih ve saat ayraçları(Kontrol panel ayarına göre)

 

Sağında bulunan karakterleri küçük harfe dönüştür

 

Sağında bulunan karakterleri büyük harfe dönüştür

 

!

Mask içerisinde herhangi bir yerde kullanıldığında veri girişinin sağdan sola doğru yapılmasını sağlar

 

/

Yukarıda geçen karakterlerden herhangi biri özel anlamının dışında bir sabit olarak  maske
 içerisinde kullanılacaksa \ karakterinin sağına yazılır.

 
 

Giriş Maskesi içerisinde yer alan yukarıda belirtilen kodlar dışındaki tüm karakterler olduğu gibi görüntülenir. Aşağıdaki tabloda  bazı giriş maskesi örnekleri vardır.

Giriş Maskesi

Örnek Veriler

(000) 000-0000

(212) 234-5392

(999) 000-0000!

(206) 555-0248

( ) 555-0248

(000) AAA-AAAA

(206) 555-TELE

000-0000a999

555-7000X201555-2048

000-00-0000

539-88-5678

#999

-20

2000

>L???L?000L0

AHMET287K2

KİRAZ987A1

>00 LL? 009

34 AK 124

>L<????????????

Ahmet

Bekir Ceylan

ISBN 0-&&&&&&&&&-0

ISBN 1-555-87690-7

ISBN 6-234-53-92-6

D. Varsayılan Değer : Eğer tabloda bulunan bir alana sık olarak aynı değerin girilmesi gerekiyorsa bu değerin her yeni kayıt eklendiğinde otomatik olarak oluşması için Varsayılan Değer bölümü kullanılır. Genel olarak Varsayılan Değer seçeneği sabit sayı yada metinler için kullanılır. Bununla birlikte Varsayılan Değer içerisine ifade girilebilir. Örneğin =Date() ifadesi girildiğinde günün tarihini otomatik olarak getirebilir.

E. Geçerlilik Kuralı ve Geçerlilik Metni : Veri girişleri belirli şartlar konularak sınırlandırılmak istendiğinde Geçerlilik Kuralı Bölümü kullanılır. Gerçekte Access geçerlilik kuralı sayılabilecek bazı şartları kendisi koyar. Örneğin veri tipi sayı olan bir alana metin girilmesini engeller. Daha özel şartlar konulmak istendiğinde Geçerilik Kuralı ve bu şarlarla uyuşmayan veri girişlerinde görüntülenmesi istenen hata mesajıda Geçerlilik Metni kulanılarak belirtilir. 

Geçerlilik Kuralı bölümü bir ifade verilerek taımlanır. Örneğin sayısal bir alana sıfır yada daha büyük bir sayı girilmesi şartı verilmek istendiğinde >=0 veya metin tipi bir alana “ankara”,”istanbul”,”izmir” dışında bir veri girilmemesi isteniyorsa “ankara” or ”istanbul” or ”izmir” ifadeleri kullanılabilir.

Aşağıdaki tablo örnek Geçerlilik Kuralı ve Geçerlilik Metni içermektedir.

Geçerlilik Kuralı

Geçerlilik Testi

<>0

Sıfır Değeri Giremezsiniz

0 OR >100

Sıfır yada 100’den büyük değer giriniz

Like “K???”

Girilen değer K harfi ile başlamalı ve toplam 4 karakteri geçmemeli

<#1/1/95#

1995 ten önceki bir tarihi girebilirsiniz

Between #1/1/94# and #31/12/94#

Tarih 1994 yılına ait olmalı

F. Sıralı : Belirli bir alan üzerinden sıkça arama ve sıralama işlemleri yapılması düşünülüyorsa, bu alana indeks (Indexeü) vererek işlemler hızlandırılabilir. Sıralama  işlemi, veri araması ve sıralaması yaparken hız kazandırmak için kullanılır. İki tür Sıralama yöntemi mevcuttur.

1. Tek Alanlı Sıralama:Tabloda bulunan bir alana indeks vermek için bu alanın Field Properties bölümünden Indexed kısmında aşağıdakilerden biri seçilebilir

Sıralı

Anlamı

Hayır

Bu alan içerisinde sıralama oluşturma

Evet (Yineleme var)

Sıralama oluşturur (Aynı değeri taşıyan kayıtlar girilebilir)

Evet (Yineleme yok)

Sıralama oluşturur (Aynı değeri taşıyan kayıtlar girilemez)

2. Çok Alanlı İndeksleme:Eğer sıralama işleminin birden fazla alan üzerinde uygulanılması istenirse. Çok alanlı indeksler (Multıple Field Inde.ves) yöntemi kullanılır. Böyle bir özelliği uygulayabilmek için Tablo Tasarımı penceresindeyken Görünüm menüsünden Dzinler seçeneğinin seçilmesi gerekir. Çok alanlı İndeksleme yapmak için, çok alanlı sıralamaya katılmak istenilen alan adları Alan Adı bölümünde bulunan Combo Box ( Açılır-kapanır liste kutusu ) yardımıyla seçilebilir. Bu alanların hepsinin bir grup altında toplanabilmesi için Dizin Adı bölümünde sadece ilk alan hizasına bir indeks adı verilmesi gerekir. Bu grupta olan ve hemen altında sıralanan diğer alanların Index Name bölümleri boş bırakılır. Böylece çok alanlı indeks oluşturulmuş olur.

 

Dizin penceresi tek alanlı indeks uygulayabilmek için de bir alternatiftir. Burada her alan için dizin özellikleri bölümü bulunur Bu bölüm içerisinde bulunan Birinci satırı ilgili alanırr Birincil Endeks (aşağıda anlatılacaktır) olup olmayacağını belirler. Bu bölüm bir.veya birden fazla alana Birincil İndeks tanımlaması yapmak için de bir alternatiftir. Benzersiz komutu ise bu alan üzerinde veri girişi yapılırken tekrarlanan veri olup olmayacağını belirler.

Boşları yoksay ise veri girişi yapılmadan bu alandan geçilip geçilmeyeceğini belirler. Sıralama Düzeni bölümünde ise ilgili alan için sıralamanın Artan (Ascending) veya Azalan (Descending) olacağı belirlenir

Primary Key (Birincil İndeks) Tanımlaması :

İlişkisel Veritabanlannda her tabloya bir birincil indeks tanımlaması yapmakta fayda vardır. Bir alan üzerine birincil indeks tanımlaması uygulamak isteniyorsa fare yardımıyla o alanı işaretledikten sonra araç çubuğu üzerinde Set Primary Key düğmesini (üzerinde anahtar resmi olan) veya Edit menüsünden Set Primary Key seçeneğini tıklamak yeterlidir. Eğer birden fazla alana bu tanımlama yapılmak isteniyorsa önce bu alanları klavyeden Ctrl tuşuna basılı iken seçip aynı işlemler tekrarlanır. Eğer bir alana birincil indeks (Primary Key) tanımlaması yapılmış ise bu alan otomatik olarak indekslenmiş ve No Duplicate durumuna getirilmiş olur. Eğer bir tablodaki her hangi bir alan için birincil indeks tanımlaması yapılmamış ise, bu tabloyu kaydetmek istediğimizde böyle bir tanımlamanın henüz yapılmamış olduğunu ve yapmak isteyip istemediğimizi soran bir diyalog penceresi ile karşılaşılır. “No” cevabı seçilirse, birincil indeks tanımlama işlemi yapılmadan devam eder. Eğer “Yes” cevabı verilirse, bu durumda öncelikle bu tablo içerisinde bir Auto Number alan aranır. Eğer bu tablo içerisinde Auto Number alan bulunuyorsa bu alan birincil indeks olarak tanımlanır. Tablo içerisinde hiç Auto Number alan bulunmuyor ise bu durumda Access kendisi “İD” isimli bir Auto Number alan oluşturarak, bu alana birincil indeks tanımlaması yapar.

Tasarım Görünümü Yöntemini Kullanarak Tablo Oluşturma(ACCESS DERS8)

Yeni Tablo penceresinden Tasarım Görünümü seçilip Tamam Düğmesi tıklandığında aşağıdaki Tablo Tasarım penceresi boş olarak ekrana gelecektir.

Tablo Görünüm penceresi 4 bölümden oluşmaktadır.

 

a)      Alan Adı

b)      Veri Tipi

c)       Açıklama

d)      Alan Özellikleri

 

a) Alan Adı : Tablolarda yer alan kayıtlar genellikle birbirinden farklı türde veriler içerir. Bu verilerin birbirinden farklı alanlarda ve farklı alan adları ile saklanması gerekir.

 

Yeni bir tablo oluşturulduğunda ; işe alan adları ile başlanır. Alan adları ; içerecekleri veriyi açıklayıcı biçimde verilirlerse daha ilerideki çalışmalarda kullanımları daha kolay olur. Bir alan adı maksimum 64 karakter içerebilir. Alan adlarında [ ] ! ‘ . gibi özel karakterler kullanılmaz. Bunun dışında başta olmamak kaydıyla boşluk karakteri ve Türkçe karakterlerin kullanılmasının herhangi bir sakıncası yoktur. Aynı alan adına sahip iki alan olamaz.

 

b) Veri Tipi : Alan adı verildikten sonra o alanda tutulacak veri tipinin belirlenmesi gerekir. Veri tipleri ve açıklamaları aşağıda gösterilmiştir.

 

            Metin : Alfa nümerik bilgi tipleridir. Bu tip alanlara sayısal veri girildiği zaman metin olarak dikkate alınırlar ve matematiksel işlemlere tabi tutulmazlar. Alanın kabul edeceği maksimum karakter sayısı 255 değerini aşmayacak şekilde kullanıcı tarafından belirlenir. Her karakter için sabit disk ortamından 1 byte kullanılır.

            Not : Uzunluğu önceden belirlenmeyen (hatırlatma notu ,adres,açıklama gibi)

Veriler için kullanılır. Yine alfa nümerik veri girişini kabul eder. Ancak metin tipi alana göre avantajlı görünse de bu tür alanlar üzerinden tablolar arası ilişki kurulamaz ve bu alanlar indekslenemez. Bu tip alanlara en çok 64000 karakterlik veri girilebilir. Her karakter için sabit disk ortamından 1 byte kullanılır.

            Sayı : Tam ve/veya ondalıklı sayıların girişi için kullanılırlar. Bu tip alanlara veri girişi yapılan sayısal veriler üzerinden matematiksel işlemler yapılabilir.

            Tarih/Saat : Tarih ve saat olarak girilecek veri tipidir. Disk üzerinde 8 byte kullanılır.

            Para Birimi : Para birimi ile ilgili sayısal veriler için kullanılır. Bu tip alana girilen sayısal verilere matematiksel işlemler uygulanabilir ancak bu sayısal veriler tam sayı kısmı en fazla 15 basamak , ondalık kısmı da en fazla 4 basamak olabilir. Disk üzerinde 8 byte yer kaplar.

            Otomatik Sayı : Her kayıt girişi işleminde kendi kendine istenirse birer birer , istenirse rasgele sayılar üretebilen bir veri tipidir. Ancak her zaman Otomatik Sayı alan kayıt sayısını göstermez. Çünkü bir kayıt girişi iptal edildiğinde sayaç artmış olur veya bir kayıt silindiğinde sayaç değerleri otomatik olarak tekrar düzenlemez. Otomatik Sayı alana kullanıcı müdahale edemez , bu alandaki değerleri değiştiremez. Bu nedenle bu tipte alanlar kayıt sayısından büyük değerler içerebilir. Ayrıca tablo içerisinde birden fazla sayıda Otomatik Sayı alanı bulunamaz , Access buna izin vermez. Disk üzerinde 4 byte kullanılır.

            Evet/Hayır :  Sadece ikili cevap durumlarında kullanılabilecek bir veri tipidir. (kadın/erkek , ithal/yerli , kapalı/açık gibi) Disk üzerinde 1 byte kullanılır.

            OLE Nesnesi : Bu alana OLE teknolojisini destekleyen uygulamalardan herhangi bir nesne (resim , grafik vs.) yerleştirilebilir. Bu nesneler en fazla 2 Gigabyte ölçüsünde olabilir. Nesnenin büyüklüğü disk üzerinde kaplanacak alanı belirler. Bu tip alanlara indeksleme işlemi uygulanamaz.

            Arama Sihirbazı : Bu alandaki veriler başka tablodan alınabilir veya alana girilmesi gereken bilgiler daha önceden sihirbaz yardımıyla belirlenebilir.

 

c) Açıklama : Alan hakkında bilgi vermek için kullanılır. Bu tablodan oluşturulmuş form üzerinden veri girişi yapılırken , hangi alan üzerinde bulunuyorsa o alan için açıklama notu durum çubuğu üzerinde yazılacaktır. Doldurulması zorunlu değildir.

 

d) Alan Özellikleri : Alan Özellikleri kullanarak verilerin görünüşleri kontrol edilebilir yanlış veri girişleri önlenebilir , varsayılan değerler belirlenebilir , arama ve sıralama işlemlerinin hızlandıracak düzenlemeler yapılabilir.

Aşağıdaki tabloda Alan Özellikleri (Field Properties) açıklamaları  yeralmaktadır.

Alan Özellikleri

Açıklama

Alan Boyutu

Text alanın boyutunu belirler ya da Number ve Auto Number tipi veriler için izin verilen
değer aralığını belirler.

Biçim

Girilen verilerin görünümünü belirler. Veri girişinde kullanıcıya kısıtlama getirmez

Ondalık Basamaklar

Sayısal alanlarda ondalık hane sayısını belirler.

Giriş Maskesi

Buraya girilen kalıba uygun veri girilip girilmediğini denetler, girilen veriyi bu kalıba uygun
şekilde görüntüler. Veri girişinde kullanıcıyı yönlendirmek için kullanılır,

Resim Yazısı

Tablo – Veritabanı görünümü (Table – Datasheet View), Formlar ve Raporlar da verilerin başlıklarını (Label) belirler. Resim Yazısı verilmemiş alanlarda otomatik olarak Alan Adı’nı kullanılır.

Varsayılan Değer

Tabloya yeni bir kayıt eklediğinizde varsayılan değeri belirtilen alanda göruntüler

Geçerlilik Kuralı

Burada verilen şarta uygun verilerin girilmesini sağlar. Kullanıcıyı veri girişinde limitler
 çerçevesinde sınırlar.

Geçerlilik Metni

Kullanıcının Geçerlilik Kuralı sınırlamasına uymadığı durumlarda görüntülenecek hata
 mesajını belirler.

Gerekli

Alana veri girişinin zorunlu olup olmadığını belirler. Evet cevabı verilmiş ise kullanıcı veri
 girişi yapmadan geçemez.

Sıfır Uzunluk İzni

Metin-Not alanın boş geçilip geçilemeyeceğini  belirler.

Sıralı

Yes cevabı verilen alan üzerinden yapılan arama ve sıralama işlemlerim hızlandırır.

Denetimi Görüntüle

Sayı, Metin ve Evet/Hayır  veri tiplerinin form ve rapor kontrollerinde nasıl
görüntüleneceğini belirler.

 

 

 

Tablo Sihirbazları Yöntemi (ACCESS DERS6)

1. Kullanıcıya sorular sorarak adım adım tablo oluşturulmasını sağlar

Tablo Sihirbazları seçildiğinde karşılaşılan ilk soru penceresinde değişik amaçlara göre hazırlanmış değişik alanlar içeren tablo örnekleri bulunur. Bu örnek tablolar İş Hayatı ve Kişisel olarak iki kategoride toplanmıştır.

2. Örnek olarak Mektup Etiketi Listesi tablosu oluşturacağız. İş Hayatı kategorisi işaretliyken en soldaki bölüm Örnek Tablolar İş Hayatı kategorisinde bulunan tabloları , orta bölümde bulunan Örnek Alanlar seçilen tablo içerisinde (Mektup Etiketi Listesi) bulunabilecek alanları gösterir. En sağda bulunan bölüm ise Yeni Tablodaki Alanların listesini verir.

 

 

3. Bu bölümü kullanıcı aşağıdaki sıralanan düğmeleri kullanarak oluşturur.

 

> Düğmesi : Seçilen alanın Yeni Tablodaki Alanlar kutusuna taşınması için kullanılır.

 

>> Düğmesi : Örnek tablonun tüm alanlarını Yeni Tablodaki Alanlar kutusuna bir hamlede aktarmak için kullanılır.

 

< Düğmesi : Yeni Tablodaki Alanlar kutusunda , tabloda kullanılmasından vazgeçilen alanları tek tek seçerek atmak için kullanılır.

 

<< Düğmesi : Yeni Tablodaki Alanlar kutusunda , tabloda seçili bütün alanları atmak istendiğinde kullanılır.

 
 

 

 

4. İstenilen alanları ekleyip İleri düğmesi tıklandığında oluşturulan tabloya hangi adın verileceğini soran pencere görüntülenir. Tabloya ad verildikten sonra Ne Yapmak İstiyorsunuz? sorusu  altında toplanan Birincil İndeksi Access Belirlesin ve Birincil İndeksi Kendim Belirleyeceğim seçeneklerinden birini seçip İleri düğmesi bir kez daha tıklanır. Bu aşamada Birincil İndeksi belirlemesini Access’e bıraktıktan sonra , İleri düğmesi tıklanarak bir sonraki aşamaya geçilir.

Bu aşamada oluşturulan tablo ile diğer tablolar arasında bir ilişki kurulup kurulmayacağı karar verilir.

 

1.      Son aşamada , Tablo tasarımını değiştirmek istiyorum , Doğrudan tabloya veri girmek istiyorum , Sihirbazın benim için yaratacağı bir formu kullanarak tabloya veri girmek istiyorum seçeneklerinden de biri seçilerek Son düğmesi tıklandığında ;

 
 

 

 

1.      Sihirbaz yardımıyla oluşturulan tabloya veri girişi yapabileceğimiz Veri Sayfası Görünümü modunda açar. Burada veri girişi yapabiliriz.