Tablo Sihirbazları Yöntemi (ACCESS DERS6)

1. Kullanıcıya sorular sorarak adım adım tablo oluşturulmasını sağlar

Tablo Sihirbazları seçildiğinde karşılaşılan ilk soru penceresinde değişik amaçlara göre hazırlanmış değişik alanlar içeren tablo örnekleri bulunur. Bu örnek tablolar İş Hayatı ve Kişisel olarak iki kategoride toplanmıştır.

2. Örnek olarak Mektup Etiketi Listesi tablosu oluşturacağız. İş Hayatı kategorisi işaretliyken en soldaki bölüm Örnek Tablolar İş Hayatı kategorisinde bulunan tabloları , orta bölümde bulunan Örnek Alanlar seçilen tablo içerisinde (Mektup Etiketi Listesi) bulunabilecek alanları gösterir. En sağda bulunan bölüm ise Yeni Tablodaki Alanların listesini verir.

 

 

3. Bu bölümü kullanıcı aşağıdaki sıralanan düğmeleri kullanarak oluşturur.

 

> Düğmesi : Seçilen alanın Yeni Tablodaki Alanlar kutusuna taşınması için kullanılır.

 

>> Düğmesi : Örnek tablonun tüm alanlarını Yeni Tablodaki Alanlar kutusuna bir hamlede aktarmak için kullanılır.

 

< Düğmesi : Yeni Tablodaki Alanlar kutusunda , tabloda kullanılmasından vazgeçilen alanları tek tek seçerek atmak için kullanılır.

 

<< Düğmesi : Yeni Tablodaki Alanlar kutusunda , tabloda seçili bütün alanları atmak istendiğinde kullanılır.

 
 

 

 

4. İstenilen alanları ekleyip İleri düğmesi tıklandığında oluşturulan tabloya hangi adın verileceğini soran pencere görüntülenir. Tabloya ad verildikten sonra Ne Yapmak İstiyorsunuz? sorusu  altında toplanan Birincil İndeksi Access Belirlesin ve Birincil İndeksi Kendim Belirleyeceğim seçeneklerinden birini seçip İleri düğmesi bir kez daha tıklanır. Bu aşamada Birincil İndeksi belirlemesini Access’e bıraktıktan sonra , İleri düğmesi tıklanarak bir sonraki aşamaya geçilir.

Bu aşamada oluşturulan tablo ile diğer tablolar arasında bir ilişki kurulup kurulmayacağı karar verilir.

 

1.      Son aşamada , Tablo tasarımını değiştirmek istiyorum , Doğrudan tabloya veri girmek istiyorum , Sihirbazın benim için yaratacağı bir formu kullanarak tabloya veri girmek istiyorum seçeneklerinden de biri seçilerek Son düğmesi tıklandığında ;

 
 

 

 

1.      Sihirbaz yardımıyla oluşturulan tabloya veri girişi yapabileceğimiz Veri Sayfası Görünümü modunda açar. Burada veri girişi yapabiliriz.

 

TABLOLAR(ACCESS DERS4)

Access’te veriler Tablolarda kayıtlar halinde saklanır. Veri tabanının yapısını oluşturacak tablolar düzenlenmeden önce , kullanıcının çok iyi bir tasarım yapmış olması gerekir. Aksi takdirde mantıksal yapıdaki bozukluk ilerideki safhalarda oldukça büyük problemler oluşturabilir.

Tablolar birden fazla tipte veri tutabilirler. Örneğin fakülteler hakkında bilgiler bulunduran bir tablo ; sayısal değerler içerecek olan Bölüm Kodu ve Telefon Numarası , alfanümerik içerikli veriler gireceğimiz Fakülte Adı ve Adresi , Tarih tipinde verilerden oluşabilir. Tablolar içerisinde tutulan Fakülte Adı , Kodu vs. gibi ana başlıklara Alan Adı ve içerdikleri verinin tipine de (Sayı , Metin , Tarih/Saat , …) Veri Tipi adını veriyoruz. Uygulamalarımızda kullanacağımız tabloların hazırlanmasında bu iki bilgi verilmek zorundadır.

Microsoft Access içerisinde Tablolar iki farklı biçimde görüntülenebilir. Bunlar ;

1. Tasarım Görünümü : Tablo oluştururken ve düzenlerken kullanılan görünüm.

2. Veri Sayfası Görünümü : Veri giriş ve düzeltme işlemlerinde kullanılan görünüm.

 

Veri Sayfası Görünümü