TABLO OLUŞTURMAK VE DÜZENLEMEK (ACCESS DERS5)

Veri tabanı içerisinde bir tablo oluşturmak istendiğinde veri tabanı penceresinin Tablo

düğmesine tıklanır. Veri tabanındaki mevcut tabloların listesi görüntülenir. Ardından Yeni düğmesine tıklanır. Aynı işlem Ekle menüsünün Tablo seçeneği ile de yapılabilir. Açılan
dialog penceresinde Tablo oluşturabileceğimiz yöntemler bulunur.                                        

Veri  Sayfası  Görünümü  Yöntemi  Kullanarak Tablo  Oluşturma                                                    

 

Yeni Tablo penceresinden Veri Sayfası Görünümü seçilir ve Tamam düğmesine basılır. Ardından karşınıza boş bir Excel tablosuna benzer şekilde boş bir tablo açılır.Veri tabanında açılan tabloya kayıtlar aynen Excel tablosunda olduğu gibi girilmeye başlanır.

 

 

 

Standart olarak karşımıza açılan Veri Sayfası Görünümünde alan adları Alan1 , Alan2 … şeklindedir. Alan Adlarını değiştirmek için ; adı değiştirilecek Alan sütununa gelinir ve Biçim menüsünden Sütunu Yeniden Adlandır komutu seçilir.

 

Tablo kayıt edildikten sonra kayıtlar istenirse girilebilir. Tabloyu kapatmak için Dosya menüsünden Çıkış komutu seçilir. Tabloyu Tasarım Görünümü modunda açıp tabloda bulunan alanların özelliklerini değiştirilebilir , yeni alanlar ekleyebilir , silinebilir vs.. yapılabilir. Tabloyu Tasarım Görünümü modunda açabilmek için araç çubuğundaki Tasarım Görünümü düğmesine basılır.

 Tablo üzerinde gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra , tablo kapatılırsa hazırlanan tablo veri

 

 

tabanı penceresinde Tablo kategorisinde görülecektir.

TABLOLAR(ACCESS DERS4)

Access’te veriler Tablolarda kayıtlar halinde saklanır. Veri tabanının yapısını oluşturacak tablolar düzenlenmeden önce , kullanıcının çok iyi bir tasarım yapmış olması gerekir. Aksi takdirde mantıksal yapıdaki bozukluk ilerideki safhalarda oldukça büyük problemler oluşturabilir.

Tablolar birden fazla tipte veri tutabilirler. Örneğin fakülteler hakkında bilgiler bulunduran bir tablo ; sayısal değerler içerecek olan Bölüm Kodu ve Telefon Numarası , alfanümerik içerikli veriler gireceğimiz Fakülte Adı ve Adresi , Tarih tipinde verilerden oluşabilir. Tablolar içerisinde tutulan Fakülte Adı , Kodu vs. gibi ana başlıklara Alan Adı ve içerdikleri verinin tipine de (Sayı , Metin , Tarih/Saat , …) Veri Tipi adını veriyoruz. Uygulamalarımızda kullanacağımız tabloların hazırlanmasında bu iki bilgi verilmek zorundadır.

Microsoft Access içerisinde Tablolar iki farklı biçimde görüntülenebilir. Bunlar ;

1. Tasarım Görünümü : Tablo oluştururken ve düzenlerken kullanılan görünüm.

2. Veri Sayfası Görünümü : Veri giriş ve düzeltme işlemlerinde kullanılan görünüm.

 

Veri Sayfası Görünümü           

VERİ TABANI NEDİR?(ACCESS DERS1)

Basit bir ifadeyle veri tabanı kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler topluluğu olarak tanımlanabilir.

Geleneksel veri tabanları en küçük bilgi parçalarına kolayca ulaşabilmeyi mümkün kılan satır ve sütunlardan oluşmuş tablolar grubudur. Her sütun içinde barındırdığı verinin türünü belirleyen bir başlığa sahipken , satırlarda ise verinin kendisi yer alır. Veri tabanı terminolojisinde , sütunlar alan ve satırlar kayıt diye adlandırılır. Bu yapının tümüne birden tablo denir.

PHP ve Veritabanı

Kişisel bilgisayarınızdaki kişisel Web sunucusuna PHP öğretme işlemine geçmeden önce, hemen hemen PHP’nin ikiz kardeşi sayılan MySQL’den ve onun rakibi PostgreSQL’den kısaca söz edelim.

PHP’nin varlık sebeplerinin başında, ticarî Unix ve Microsoft Windows işletim sistemlerinden ayrı, ticarî olmayan Açık Sistem ortamlarında çalışan bir Script dili ile bu dille kullanılabilecek yine Açık Sistem ürünü bir veritabanı erişim ve yönetim aracına sahip olmak gelir. Perl, gerçi PHP’den çok önce Açık Sistem ürünü olarak, isteyen Web Programcısı’nın ücretsiz edineceği bir CGI programlama dili olarak Web’in ilk gününden beri Web Programcısının emrinde idi. Ama Perl, metin dosyalarından yazı çekmek ve bunları biçimlendirerek rapor haline getirmek amacıyla geliştirilen bir dil olduğu için, özellikle veritabanına dayalı işlemlerde programcıya çok güçlük çıkartıyordu. ASP ise (ASP desteği sağlayan ve ücretsiz Web sitesi veren firmaların giderek artmasına ve veritabanı konusunda hem kolaylık, hem de büyük bir etkinlik sağlamasına rağmen) çoğunlukla ücretli Web sitesi aldığımız ticarî amaçlı evsahibi (Hosting) firmalarının sağladığı bir teknoloji olarak görüldü. PHP, tasarımcılarının MySQL ve PostgreSQL teknolojilerini geliştiren kurum ve firmalarla yaptığı yakın işbirliği sonucu ikinci sürümünden itibaren veri-yönlendirmeli Web uygulaması alanında önemli bir araç olarak belirdi. Dolayısıyla, PHP kurulumu dendiği zaman, kendiliğinden, MySQL kurulumu da kastedilmiş olur. Şimdi PostgreSQL da ekleyebiliriz.

Devamı »